ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας προσφέρει μελέτη, επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας, εγκατάσταση δικτύων, τηλεφωνική και απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη.

Η εταιρεία μας προσφέρει μελέτη, επίσκεψη τεχνικού στο χώρο σας, εγκατάσταση δικτύων, τηλεφωνική και απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη. Κλείστε ένα ραντεβού μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να διαμορφώσουμε την υπηρεσία που σας ταιριάζει. Τα πακέτα τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας προσφέρουν ανταγωνιστικό κόστος υπηρεσιών ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Πακέτα συμβολαίων υποστήριξης για επιχειρήσεις

  • Άμεση προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση της επιχείρησης σε περίπτωση βλάβης.
  • Περιοδικές επισκέψεις στην εγκατάσταση του πελάτη με ραντεβού, με στόχο τον προληπτικό έλεγχο υλικού, λογισμικού και επικοινωνιών.
  • Τακτικές απομακρυσμένες συνεδρίες μέσω Internet με τον εξοπλισμό του πελάτη τόσο των κεντρικών συστημάτων Servers, όσο και των τερματικών σταθμών, με στόχο τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας τους.
  • Προληπτικές υπηρεσίες ελέγχου ασφαλείας της εγκατάστασης και διενέργεια ελέγχων πρόσβασης εταιρικών πληροφοριών.
  • Έλεγχος απομακρυσμένης ασφάλειας εγκατάστασης.
  • Έλεγχος διαδικασίας αντιγράφων ασφάλειας.
  • Ανάλυση και δημιουργία σεναρίου αντιμετώπισης κρίσης, για την επαναφοράς της εγκατάστασης σε περίπτωση σοβαρής ή ανεξέλεγκτης κατάστασης.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης, με δημιουργία αναλυτικού σχεδίου κόστους, χρόνου.

Οι υπηρεσίες μας, σας προσφέρονται για ορισμένο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα επέκτασης. Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καλύπτουν τόσο τα τερματικά συστήματα και τα περιφερειακά τους, όσο και τα κεντρικά συστήματα, καθώς και τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές της εταιρείας σας.