ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη διάσωση των δεδομένων σου από οποιαδήποτε συσκευή.

Στην iRecover αναλαμβάνουμε την διάσωση δεδομένων, τα οποία δεν είναι προσβάσιμα για οποιονδήποτε λόγο, από κάποιο αποθηκευτικό μέσο, είτε αυτό έχει προκύψει από μηχανική βλάβη, είτε από αποτυχία του συστήματος ή ακόμα από κάποιο λάθος του χρήστη (π.χ. διαγραφή, format κλπ).

  • Ανάκτηση σβησμένων αρχείων από σκληρό δίσκο
  • Ανάκτηση από μη λειτουργικό σκληρό δίσκο
  • Ανάκτηση λειτουργικού συστήματος
  • Ανάκτηση σβησμένων μηνυμάτων από κινητό τηλέφωνο (iPhone, Android)
  • Ανάκτηση σβησμένων αρχείων από φορητό μέσο αποθήκευσης (usb stick)
  • Ανάκτηση σβησμένων αρχείων από φορητό μέσο αποθήκευσης (SD Card)