Επισκευή iPhone

 

 

iPhone Repair

Στην iRecover αναλαμβάνουμε την επισκευή του iPhone σας από συνήθης βλάβες όπως σπάσιμο οθόνης, αλλαγή προβληματικών small parts καθώς επίσης και σε πιο ιδιαίτερες βλάβες σε επίπεδο μητρικής πλακέτας . Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μπορούν να επιλύσουν άμεσα και αξιόπιστα το πρόβλημα του κινητού σας τηλεφώνου καθώς και να λύσουν οποιαδήποτε απορία έχετε όσο αναφορά την επισκευή του. Προτεραιότητα μας είναι πάντα η καλύτερη ποιότητα ανταλλακτικών και οι ανταγωνιστικές τιμές.

iPhone 11 Pro Max

Επισκευή οθόνης
Τηλ.  –  Εγγύηση:  –

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 11 Pro

Επισκευή οθόνης
Τηλ.  –  Εγγύηση:  –

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 11

Επισκευή οθόνης
300 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone XS MAX

Επισκευή οθόνης
280 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
65 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
65 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
140 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Πίσω όψη
140 €

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone XS

Επισκευή οθόνης
180 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
140 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Πίσω όψη
140 €

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone XR

Επισκευή οθόνης
140 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
130 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Πίσω όψη
140 €

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone X

Επισκευή οθόνης
200 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
130 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Πίσω όψη
140 €

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 8 plus

Επισκευή οθόνης
120 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
40 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
120 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Πίσω όψη
110 €

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 8

Επισκευή οθόνης
110 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
40 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Πίσω όψη
100 €

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 7 plus

Επισκευή οθόνης
100 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
40 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
55 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 7

Επισκευή οθόνης
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
40 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
45 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
45 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone SE

Επισκευή οθόνης
75 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
40 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 6s plus

Επισκευή οθόνης
80 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
75 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 6s

Επισκευή οθόνης
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
45 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 6 plus

Επισκευή οθόνης
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
45 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 6

Επισκευή οθόνης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
45 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 5s

Επισκευή οθόνης
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 5c

Επισκευή οθόνης
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

iPhone 5

Επισκευή οθόνης
45 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
30 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή ηχείου
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Κάμερα
35 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Βρεγμένη συσκευή
Από 50 € + ΦΠΑ 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα .

Facebook
Twitter
Instagram