Επισκευή iPad

 

 

 

 

 

 

 

iPad Repair

Στην iRecover αναλαμβάνουμε την επισκευή του iPad σας από συνήθης βλάβες όπως σπάσιμο οθόνης, αλλαγή προβληματικών small parts καθώς επίσης και σε πιο ιδιαίτερες βλάβες σε επίπεδο μητρικής πλακέτας . Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μπορούν να επιλύσουν άμεσα και αξιόπιστα το πρόβλημα του tablet σας καθώς και να λύσουν οποιαδήποτε απορία έχετε όσο αναφορά την επισκευή του. Προτεραιότητα μας είναι πάντα η καλύτερη ποιότητα ανταλλακτικών και οι ανταγωνιστικές τιμές.

 

iPad Pro 12,9''

Οθόνη
300 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
80 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad Pro 9.7''

Οθόνη
250 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
80 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad 9.7'' 2017

Κρύσταλλο αφής
110 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
120 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad Air 2

Οθόνη
200 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad Air

Κρύσταλλο αφής
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
110 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad 4

Κρύσταλλο αφής
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad 3

Κρύσταλλο αφής
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad 2

Κρύσταλλο αφής
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad mini 4

Κρύσταλλο αφής
170 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
170 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad mini 3

Κρύσταλλο αφής
130 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
130 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
70 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
60 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad mini 2

Κρύσταλλο αφής
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
80 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
40 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

iPad mini

Κρύσταλλο αφής
90 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Οθόνη LCD
80 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αντικατάσταση μπαταρίας
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Υποδοχή φόρτισης
40 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Αλλαγή WiFi antenna
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

On Off / Volume κουμπιά
50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

Επισκευή μητρικής πλακέτας
Από 50 € + ΦΠΑ –  Εγγύηση:  12 μήνες

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα .

 

Facebook
Twitter
Instagram